Almelo is een stad met grote mogelijkheden voor ondernemers. De gezamenlijke ondernemersverenigingen hebben zich verenigd in EnergiekAlmelo om deze mogelijkheden helder zichtbaar maken.

EnergiekAlmelo is een platform van ondernemersverenigingen die daarmee gezamenlijk willen uitdragen dat Almelo de juiste maat heeft om een modern en kansrijk ondernemersklimaat voor de lokale economie en maatschappij te bieden. Almelo werkt bestuurlijk samen met de andere grote steden in Twente, maar is zich ook bewust van zijn eigen kracht. Dat geldt ook voor de Almelose ondernemers, van wie er velen nationale en internationale faam hebben opgebouwd.

Het bestuur van EnergiekAlmelo wordt gevormd door de voorzitters van de samenwerkende ondernemersverenigingen. Niet alleen coördineren zij onderling hun eigen dagelijkse activiteiten, maar ook organiseren zij tenminste één maal per jaar een gezamenlijk aanspreekend symposium.

http://www.energiekalmelo.nl/